CyberGym Europe je česká akciová společnost, je držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ a postupuje podle ISO standardů. Jejím klíčovým partnerem je CyberGym Izrael, globální lídr v oblasti bezpečnosti, poskytující profesionální poradenství a trénink předním světovým společnostem tzv. kritické infrastruktury. CyberGym má dlouholeté prokazatelné zkušenosti z reálného boje proti hrozbám, kterým čelí izraelský stát denně.

CyberGym Izrael je společný podnik Israeli Electric Corporation(www.iec.co.il) a CyberControl, významné konzultační společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti složené z veteránů armádních a speciálních izraelských sil.

Zajištění firmy proti kybernetickým útokům je v současnosti otázkou bytí a nebytí. Přežití firmy je přímo úměrné schopnosti a dovednosti jejích týmů rozpoznávat a odolávat strategiím a technikám útočníků.

Kybernetická bezpečnost je nedílnou součástí firemní kultury a strategie. Firma je v této oblasti tak silná, jak silný je její nejslabší článek.

Během výcvikových lekcí získá tým zákazníka pomocí reálných prožitků útočných scénářů schopnost uvědomit si potřeby a naučit se dovednostem, které povedou k lepšímu zabezpečení firmy.

Vaše týmy vedeme k účinné prevenci, rychlé identifikaci a napomáháme úspěšnému odražení i těch nejpromyšlenějších kybernetických útoků.

Zvyšujeme celkovou bezpečnostní úroveň vaší firmy. Učíme vás, abyste byli připraveni i tam, kde útok vůbec nečekáte.

Naučíme vaše zaměstnance bezpečnému chování, aby firma měla šanci přežít kybernetický útok.

Vaši profesionálové musí vědět, jak najít každý slabý článek firemní infrastruktury ICT a zajistit její obranu. Každý člen vašeho týmu musí znát možné hrozby a přirozeně zvládat jejich detekci i reakci na ně.