CyberGym Europe

Trénink

O tréninku společnosti CyberGym Europe

Tréninkové programy CyberGym Europe byly vyvinuty předními experty izraelské společnosti CyberGym. Tito experti mají dlouholeté se zkušenosti ze speciálních vojenských i rozvědných služeb a dovednosti v oblasti obrany státních kritických infrastruktur proti specifickým bezpečnostním hrozbám. Instruktoři CyberGym Europe mají bohatou praxi v oborech od sociálního inženýrství přes informační až po kybernetickou bezpečnost z pohledu obrany i útoku.

Společnost CyberGym Europe nabízí několik typů tréninkových programů cílených na různé potřeby organizací. Všechny tyto programy jsou v neustálém vývoji a jsou vždy upravovány s ohledem na specifické požadavky a prostředí zákazníků. Cílem všech programů je zlepšit odezvu vaší organizace na kybernetické hrozby, zvýšit reakční schopnost vašeho týmu a naučit ho pod útokem klidně a profesionálně reagovat. Protože je trénink připraven vaší organizaci na míru, budou procvičované postupy vás přínosné již od prvního dne. Na konci každého tréninku obdrží jeho absolventi profesionální certifikát.

Trénink se skládá z mnoha scénářů kybernetické války, ve kterých trénovaní IT specialisté, řídící inženýři, operátoři, manažeři a další osoby z vaší organizace zažijí a procvičí všechny aspekty reálných kybernetických útoků a naučí se, jak na ně reagovat a odvrátit je jako jeden tým. To vše v technologicky realistickém prostředí, přizpůsobeném prostředí vaší organizace.

Rozbor

Průběh tréninku může být nahráván za účelem analýzy a zlepšení vašich obranných schopností proti kybernetickým útokům. Vaši zaměstnanci získají v průběhu jednoho praktického tréninku potřebné zkušenosti s nástroji a postupy detekce a reakce. Zkušenost získaná řešením praktických úkolů je naučí aktivním reakčním dovednostem proti kybernetickým útokům v reálném čase.

Kontaktujte nás